ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ทำไมราคาคริปโทเคอร์เรนซีบนกระดานเทรดของซิปเม็กซ์ไม่เหมือนราคาบน Exchange อื่น?

ทำไมราคาคริปโทเคอร์เรนซีบนกระดานเทรดของซิปเม็กซ์ไม่เหมือนราคาบน Exchange อื่น?

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีในซิปเม็กซ์ ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายบนกระดานเทรดซิปเม็กซ์เท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยเพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือบริษัท Zipmex Pte. Ltd., ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และบริษัท Zipmex Pte. Ltd., มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน