ศูนย์ช่วยเหลือ > ปัญหาการใช้งาน > รหัส 2FA ของฉันใช้งานไม่ได้

รหัส 2FA ของฉันใช้งานไม่ได้

หากท่านกรอกรหัส 2FA แล้วระบบแจ้งว่า ‘เกิดข้อผิดพลาด รหัส 2FA ผิด’ กรุณาตรวจสอบว่า
– ท่านได้กรอกรหัสที่ไม่หมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุ
– ท่านใช้รหัสที่แสดงล่าสุดบนแอปพลิเคชัน

สำหรับอุปกรณ์ iOS กรุณาทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
1. ตั้งค่าวันและเวลาของอุปกรณ์ของท่านให้ตรงกับโซนเวลาปัจจุบัน
a. ไปที่ ‘การตั้งค่า’ > ‘ทั่วไป’
b. กดเลือก ‘วันที่และเวลา’
c. เปิด “ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ”
2. ซิงค์เวลาในแอปฯ Authenticator
a. ไปที่ ‘การตั้งค่า’ > ‘การแก้ไขเวลาให้ถูกต้องเพื่อรับรหัส’
b. กดที่ “ซิงค์เลย”
3. หากท่านยังพบปัญหา กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปิดการใช้งาน 2FA

สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ กรุณาทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
1. ตั้งค่าวันและเวลาของอุปกรณ์ของท่านให้ตรงกับโซนเวลาปัจจุบัน
a. ไปที่ ‘การตั้งค่า’ > ‘การจัดการทั่วไป’
c. เปลี่ยนวันที่และเวลา
d. เปิด “ตั้งเขตเวลาอัตโนมัติ”
2. ซิงค์เวลาในแอปฯ Authenticator
a. ไปที่ ‘การตั้งค่า’ > ‘การแก้ไขเวลาให้ถูกต้องเพื่อรับรหัส’
b. กดที่ “ซิงค์เลย”
3. หากท่านยังพบปัญหา กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปิดการใช้งาน 2FA

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา