ศูนย์ช่วยเหลือ > ปัญหาการใช้งาน > ทำไมเงินฝากที่ฝากมาไม่เข้ากระเป๋าสตางค์ของ Zipmex

ทำไมเงินฝากที่ฝากมาไม่เข้ากระเป๋าสตางค์ของ Zipmex

หากจำนวนเงินที่ท่านฝากมาไม่ปรากฏในกระเป๋าสตางค์ โปรดตรวจสอบว่า
– ท่านฝากเงินจากบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้
– คำขอฝากเงินของท่านยังไม่หมดอายุ
– ท่านไม่ได้ใช้ QR Code ซ้ำ
หากท่านทำตามทุกข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

กรุณาส่งรายการต่อไปนี้มาที่ [email protected]
1. หลักฐานการโอนเงิน
– ตรวจสอบว่าหลักฐานการโอนเงินประกอบด้วย ชื่อผู้โอน ชื่อผู้รับเงิน หมายเลขอ้างอิง จำนวนเงิน วัน เวลา
2. สมุดบัญชีธนาคาร
– รูปหน้าแรกของห้องสมุดบัญชี หรือ
– สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ชื่อที่ปรากฏบนสมุดบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนหลักฐานการโอนเงิน

ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้งคำร้อง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา