ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipLock > ถ้าฉันเลื่อนระดับสมาชิก (ระดับสมาชิกสูงขึ้น) อัตราโบนัสสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมใน ZipLock จะถูกปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม่

ถ้าฉันเลื่อนระดับสมาชิก (ระดับสมาชิกสูงขึ้น) อัตราโบนัสสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมใน ZipLock จะถูกปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม่

ไม่ อัตราโบนัสจะถูกคำนวนจากระดับสมาชิกในวันที่ล็อค แม้ว่าระดับสมาชิกจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ส่งผลต่อสินทรัพย์เดิมที่อยู่ในระหว่างการล็อค  โดยอัตราโบนัสใหม่จะถูกคำนวนในการล็อคที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดการล็อค 45 วัน คุณจะไม่ได้รับโบนัสจาก ZipLock อีกต่อไป เว้นแต่คุณจะทำการล็อคเข้ามาใหม่อีกครั้ง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา