ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ฉันสามารถซื้อ ZMT หลายครั้งเพื่อรักษาระดับหรือไม่

ฉันสามารถซื้อ ZMT หลายครั้งเพื่อรักษาระดับหรือไม่

ในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะสะสม ZMT ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงจำนวนที่กำหนดไว้ หรือเลือกซื้อ ZMT ตามจำนวนที่กำหนดเพียงครั้งเดียวก็ได้ หลังจากนั้นท่านก็สามารถถือ ZMT ไว้ตามระยะเวลาที่ท่านต้องการล็อก

ทั้งนี้ ท่านต้องทำการล็อกใหม่ทุกครั้งที่การล็อกหมดอายุ เพื่อรักษาสถานะการเป็นสมาชิกกับเรา

Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา