ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ฉันต้องซื้อ ZMT หลายครั้งเพื่อรักษาระดับหรือไม่?

ฉันต้องซื้อ ZMT หลายครั้งเพื่อรักษาระดับหรือไม่?

ไม่ คุณแค่ต้องซื้อ ZMT ตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ถึงระดับสมาชิกนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือ การถือ ZMT แต่อย่าลืมล็อคใหม่ทุกครั้งที่การล็อคหมดอายุ เพื่อรักษาสถานะ/ระดับชั้นของคุณ!

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา