ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ฉันต้องซื้อ ZMT หลายครั้งเพื่อรักษาระดับหรือไม่?

ฉันต้องซื้อ ZMT หลายครั้งเพื่อรักษาระดับหรือไม่?

ไม่ คุณแค่ต้องซื้อ ZMT ตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ถึงระดับสมาชิกนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือ การถือ ZMT แต่อย่าลืมล็อคใหม่ทุกครั้งที่การล็อคหมดอายุ เพื่อรักษาสถานะ/ระดับชั้นของคุณ!

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.