ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ฉันจำเป็นต้องล็อก ZMT เพื่อรักษาระดับหรือไม่

ฉันจำเป็นต้องล็อก ZMT เพื่อรักษาระดับหรือไม่

ใช่ ท่านจำเป็นต้องล็อก ZMT เพื่อคงการรับผลประโยชน์ในระดับสมาชิกนั้น ๆ โดย ZMT ของท่านจำเป็นที่จะต้องล็อกไว้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านต้องการรับผลประโยชน์

Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา