ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ฉันจำเป็นต้องล็อค ZMT เพื่อรักษาระดับหรือไม่?

ฉันจำเป็นต้องล็อค ZMT เพื่อรักษาระดับหรือไม่?

ใช่ คุณจำเป็นต้องล็อค ZMT เพื่อคงการรับผลประโยชน์ในระดับสมาชิกนั้น ๆ โดย ZMT ของคุณจำเป็นที่จะต้องล็อคไว้ตลอดช่วงระยะเวลาที่คุณต้องการรับผลประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา