ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ฉันจะดูสถานะสมาชิกของฉันได้อย่างไร?

ฉันจะดูสถานะสมาชิกของฉันได้อย่างไร?

เว็บไซต์

ลงชื่อเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ แล้วคลิกอีเมลของท่านที่มุมบนขวาเพื่อดูสถานะสมาชิกของท่าน

📱แอปพลิเคชัน Zipmex

คลิกที่ ‘ข้อมูลส่วนตัว‘ เลือก ‘ระดับสมาชิก

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา