ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipMembership > ZipMembership คืออะไร? ฉันจะเป็นสมาชิกได้อย่างไร?

ZipMembership คืออะไร? ฉันจะเป็นสมาชิกได้อย่างไร?

ZipMembership คือโปรแกรมสมาชิกของ Zipmex หรือที่เรียกว่า ‘ZipCrew’ โดยผู้ใช้จำเป็นต้องซื้อ และล็อค ZMT (โทเคนดั้งเดิมของเรา) บนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนของ Zipmex เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการเป็นสมาชิก

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา