ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipUp > อัตราโบนัสคำนวณอย่างไร?

อัตราโบนัสคำนวณอย่างไร?

เราคำนวณโบนัสแบบ APY โดยคำนวณโบนัสทุกวันจากยอดคงเหลือต่ำสุด

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา