ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipUp > ฉันจำเป็นต้องจ่ายภาษีเงินได้ในส่วนของรายรับจากโบนัสของ ZipUp หรือไม่?

ฉันจำเป็นต้องจ่ายภาษีเงินได้ในส่วนของรายรับจากโบนัสของ ZipUp หรือไม่?

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ แต่ในส่วนของการคำนวณรายได้และการยื่นภาษี ขณะนี้เรายังไม่มีบริการคำนวณรายได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน จึงต้องขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการประเมินรายได้หรือผลกำไรด้วยตนเอง

โดยการดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายทั้งหมดผ่านหน้าเว็บไซต์

ลงชื่อเข้าใช้และไปที่ การซื้อขาย (TRANSACTIONS) > ประวัติคำสั่งซื้อ (Order History) > ส่งออก (EXPORT)


หมายเหตุ:
1. รายได้คิดจากกำไรที่ได้จากการลงทุนครับ คำนวณได้จาก ยอดการขายรวมทุกเหรียญ – ยอดการซื้อทั้งหมด หากได้ผลเป็นบวก จะเป็นกำไรหรือรายได้ที่ต้องนำไปยื่นภาษี
2. เราไม่สามารถคำนวณกำไรในกรณีที่ผู้ใช้งานโอนสินทรัพย์ดิจิทัลมาจากที่อื่นและขายผ่านซิปเม็กซ์ เนื่องจากซิปเม็กซ์ไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำการโอนมาได้ ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องประเมินมูลค่าในส่วนนี้ด้วยตนเอง
3. เนื่องจากซิปเม็กซ์ยังไม่มีการหักภาษีใดๆ จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้
4. หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการถอนเงินบาทออกจากบัญชีซิปเม็กซ์ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นรายได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา