ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipUp > ฉันจะได้โบนัสจากสินทรัพย์ที่อยู่ในคำสั่งที่เปิดอยู่ (Open orders) หรือไม่?

ฉันจะได้โบนัสจากสินทรัพย์ที่อยู่ในคำสั่งที่เปิดอยู่ (Open orders) หรือไม่?

คุณจะไม่ได้รับโบนัส ZipUp จากสินทรัพย์ที่อยู่ในคำสั่งที่เปิดอยู่ (Open orders) เนื่องจากโบนัส ZipUp จะถูกคำนวนจากสินทรัพย์ที่อยู่ใน Z Wallet เท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา