ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipUp > มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ / สูงสุดที่จะต้องฝากเพื่อการออมหรือไม่?

มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ / สูงสุดที่จะต้องฝากเพื่อการออมหรือไม่?

การคำนวณโบนัสนั้นจะมีขั้นต่ำในการคำนวณโบนัสเข้ากระเป๋าสตางค์ ซึ่งขั้นต่ำของแต่ละเหรียญจะมีทศนิยมไม่ต่ำกว่า 8 ทศนิยม

หากคำนวณเปอร์เซ็นต์โบนัสจากยอดคงเหลือและมีจำนวนน้อยกว่าขั้นต่ำของเหรียญนั้น ระบบจะไม่สามารถคำนวณโบนัสเข้ากระเป๋าสตางค์ของบัญชีท่านได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยเพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือบริษัท Zipmex Pte. Ltd., ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และบริษัท Zipmex Pte. Ltd., มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน