ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipWorld > ทำไมขั้นตอนการ KYC จึงจำเป็นต่อการใช้บริการบน ZipWorld?

ทำไมขั้นตอนการ KYC จึงจำเป็นต่อการใช้บริการบน ZipWorld?

ZMT เป็นโทเค็นชนิดเดียวที่ใช้ได้บน ZipWorld เพื่อแลกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ คุณยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการยืนยันตัวตนของคุณ (KYC) บน Zipmex ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทใช้ทุกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อโกง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มของเราทุกคน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน KYC คลิกที่นี่

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.