ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipWorld > การวางจำหน่ายครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

การวางจำหน่ายครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

ZipWorld จะวางจำหน่ายสินค้าและบริการใหม่ทุกสัปดาห์ ซึ่งบริษัทจะมีการประกาศรายละเอียดวันจัดจำหน่ายให้ทราบล่วงหน้า

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา