ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipWorld > เหตุใดการทำรายการแลกซื้อของฉันจึงไม่สำเร็จ?

เหตุใดการทำรายการแลกซื้อของฉันจึงไม่สำเร็จ?

เนื่องจากสินค้าในแต่ละรอบการจัดจำหน่ายของเรามีจำนวนจำกัด อาจเป็นเพราะสินค้าดังกล่าวได้รับการแลกซื้อหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือคุณอาจมียอดคงเหลือของ ZMT ใน Wallet ไม่เพียงพอสำหรับแลกซื้อ

หากคุณพบปัญหาการใช้บริการด้านอื่นใด กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า Zipmex ได้ ที่นี่

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.