ศูนย์ช่วยเหลือ > ZipWorld > Zipmex คืออะไร?

Zipmex คืออะไร?

Zipmex เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคหลากหลาย ตั้งแต่นักลงทุนรายย่อยไปจนถึงระดับองค์กรหรือสถาบันที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างปลอดภัย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา