ศูนย์ช่วยเหลือ > ZLaunch > วิธีการคำนวณอัตราโบนัส APY

วิธีการคำนวณอัตราโบนัส APY

อัตราโบนัส APY ของ ZLaunch เท่ากับอัตรา APR

APY หมายถึงอัตราโบนัสที่จะได้รับในหนึ่งปีและโดยทั่วไปจะพิจารณาตามหลักการดอกเบี้ยทบต้น APY สามารถเรียกอีกอย่างว่า EAR หรืออัตราดอกเบี้ยรายปีที่แท้จริง

APR หมายถึงอัตราร้อยละต่อปีและไม่คำนึงถึงดอกเบี้ยทบต้น

เนื่องจาก ZLaunch มอบรางวัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัลจากระยะเวลา 30 วันและคิดเป็นรายชั่วโมงจึงไม่มีดอกเบี้ยทบต้นเมื่อคุณล็อก ZMT เพื่อรับรางวัล ดังนั้น APY ของ ZLaunch = APR

ตัวอย่าง:

ราคาโทเคนของโปรเจกต์ ZlaunchUSD $0.001 ต่อโทเคน (ราคาสมมุติ)
รางวัลโทเคนรวม30 ล้านโทเคน
Earning Period30 วัน
รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมงรางวัลโทเคนรวม ➗ Earning Period ➗ 24 ชั่วโมง = 30 ล้านโทเคน ➗ 30 วัน ➗ 24 ชั่วโมง = ~41,666.66666666 โทเคน
รางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมงในมูลค่าเทียบเท่า USDรางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง X ราคาโทเคน = 41,666.66666666 X $0.001 = USD $41.666
ยอดรวม ZMT ที่ถูกล็อคในมูลค่าเทียบเท่า USD“มูลค่า USD ของ ZMT” X “ยอดรวม ZMT ที่ล็อกไว้” (ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามมูลค่า USD ของ ZMT และยอดรวม ZMT ที่ล็อคไว้) สมมติในตัวอย่างนี้มียอดรวม ZMT ที่ล็อคไว้มูลค่าเท่ากับ USD $4,000,000

สูตร APR และ APY

APRAPR = (มูลค่า USD ของรางวัลโทเคนรวมรายชั่วโมง ➗ มูลค่า USD ของยอดรวม ZMT ที่ล็อคไว้) X 24 X 365 = $41.666 ➗ $4,000,000 X 24 X 365 = 0.09124854 = ~9.12%
APY เท่ากับ APRAPY = (1 + R/n)^n – 1 โดยที่ R = อัตราโบนัสAPR ที่คิดได้คือ: APR = 9.12% โดยที่ n = ระยะเวลาการทบต้น (ซึ่งก็คือปีละครั้งเนื่องจากแต่ละโปรเจกต์มีเพียงเดียว): = 1 APY = (1+(9.12%/1))^1 – 1 = 9.12% ดังนั้นในตัวอย่างนี้: APY = 9.12%

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.