ศูนย์ช่วยเหลือ > ZLaunch > จำนวน ZMT ที่ฉันล็อคไว้ใน ZLaunch จะถูกนับเข้าร่วม ZipLock หรือ ZipUp หรือไม่?

จำนวน ZMT ที่ฉันล็อคไว้ใน ZLaunch จะถูกนับเข้าร่วม ZipLock หรือ ZipUp หรือไม่?

ZMT ที่ล็อคใน ZLaunch จะไม่ถูกนับใน ZipLock หรือ ZipUp หรือนำมานับสะสมเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก VIP

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา