ศูนย์ช่วยเหลือ > ZLaunch > มีการจำกัดจำนวน ZMT สูงสุดที่ฉันสามารถล็อคได้หรือไม่?

มีการจำกัดจำนวน ZMT สูงสุดที่ฉันสามารถล็อคได้หรือไม่?

ยอดขึ้นต่ำของการล็อคในแต่ละครั้งต้องห้ามต่ำกว่า 0.00000001 ZMT (ทศนิยม ตำแหน่งที่ 8).

ทั้งนี้ในบางโปรเจกต์ของ ZLaunch อาจจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้คุณทราบในแต่ละโปรเจกค์ต่อไป ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maximum Lock Limit และ User Maximum Lock Limit ได้ที่นี่

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.