รับโบนัส 14% จาก Zipmex Token (ZMT)
และโบนัสสูงสุดถึง 11% สำหรับ Stablecoin